Fjernvarme på abonnement

Vi har siden 2021 leveret fjernvarmeunits til Middelfart Fjernvarmes banebrydende varmekonverteringsprojekt. Interessen er vokset over tid, og når projektet er færdigt, forventes det, at mere end 5.000 husstande vil have tilsluttet sig fjernvarme.

I 2021 påbegyndte Middelfart Fjernvarme konverteringen af fjernvarme til byerne Strib, Røgle og Vejlby. For at gøre det attraktivt for borgerne valgte Middelfart Fjernvarme at introducere en varmemesterordning, hvor borgerne fik mulighed for at få deres fjernvarmeunit leveret og installeret på abonnement i stedet for at betale et større engangsbeløb.

Projektet har vakt stor interesse blandt borgerne, og i 2021 viste 1.100 borgere fra de tre byer positiv interesse. Over tid voksede interessen yderligere. Ø-kvarteret og tre mindre konvertingsprojekter i Ejby og Nørre Åby tilsluttede sig projektet. Ved projektets fuldførelse forventes det, at over 5.000 husstande vil være tilsluttet fjernvarmen.

Gemina Termix har bidraget til projektet ved at levere to forskellige units, der imødekommer behovene i både nybyggeri og ældre boliger. Valget faldt på Termix VMTD opbl. ISO til direkte forsyning og Termix VVX til indirekte forsyning. Denne løsning har gjort det muligt for Gemina Termix at imødekomme den massive efterspørgsel på relativ kort tid.

”Det er en inspirerende måde fjernvarmeselskabet har valgt at gribe opgaven an på med et tilbud om varmemesterordningen, og det er uden tvivl det der har ført til den store succes og opbakning fra borgerne”
Salgsdirektør Lars Christensen, Gemina Termix.

Læs mere om projektet her