TwinCAT Chat: når vi bruger chatbot-teknologi i TwinCAT-engineering.

Få en mere produktiv ipc- programmering med AI-assisted engineering

Beckhoff har udviklet TwinCAT Chat Client til TwinCAT XAE engineering området. Den gør det muligt at bruge Large Language Models (LLMs) som fx CharGPT fra OpenAI i udviklingen af et TwinCAT projekt. Dette øger produktiviteten i styringsprogrammeringen og åbner op for optimeringspotentialet for direkte support.