KE Fibertec

KE Fibertec er blevet certificeret i FN’s verdensmål ved Bureau Veritas

Hele fundamentet for udvikling
Hos KE Fibertec stiller vi store krav til vores Supply Chain, og hvordan vi påvirker miljøet og ressourceanvendelsen i fremstillingen af produkterne, og igennem hele livscyklussen. Vi tager ansvar og ønsker at påvirke miljøet så lidt som muligt i alt, hvad vi gør – fra produktion til transport af vores produkter samt til, hvordan vi kan genanvende tekstilkanaler efter endt brug. Vi har i mange år arbejdet målrettet og intensivt med bæredygtighed med stort fokus på, hvordan vi som en global og førende producent af tekstilbaseret ventilation kan gøre en forskel og belaste klimaet mindst muligt.

Rejsen mod bæredygtighed begyndte tilbage i 2012, hvor KE Fibertec blev certificeret efter bæredygtighedsstandarden Cradle to Cradle med CradleVent® – verdens første bæredygtige ventilationskanal. Cradle to Cradle-konceptet er baseret på hele tanken om bæredygtighed, da man her ikke anvender nye materialer, men tilstræber at genbruge, hvor det er muligt. I dag er den cirkulære tankegang en del af hele vores fundament og måden, hvorpå vi udvikler vores produkter og optimerer processer efter.

Certificering i verdensmål
Vi har gennem flere år arbejdet med FN’s verdensmål som en integreret del af vores strategi. Baseret på vores målsætning om bæredygtige og energieffektive ventilationsløsninger har vi valgt fire vigtige mål – SDG6, SDG7, SDG8 og SDG12 – områder, hvor vi vurderer vores produkter og løsninger vil have størst effekt. Derfor er vi særligt stolte af at have nået endnu en vigtig milepæl på vejen mod at indfri vores ambitiøse målsætning om at blive CO2-neutral i 2030. I juli 2021 har KE Fibertec opnået en certificering iht. FN’s 17 verdensmål gennem Bureau Veritas, og vi kan nu dokumentere, at vi gør en forskel for en mere bæredygtig fremtid.

Læs hele pressemeddelelsen på http://www.ke-fibertec.dk – her kan du læse mere om hvilke mål vi arbejder med og hvordan vi vil have fokus på bæredygtig udvikling i fremtiden.